Reglement

Reglement Open NK Rapid voor de Jeugd

Artikel 1: Leeftijdscategorieën
a. Dit reglement geldt voor de jaarlijks te houden persoonlijke Open Nederlandse Rapidkampioenschappen voor de Jeugd. Er wordt gespeeld in de navolgende categorieën:
A-1 jeugd t/m 20 jaar A-2 meisjes t/m 20 jaar
B-1 jeugd t/m 16 jaar B-2 meisjes t/m 16 jaar
C-1 jeugd t/m 14 jaar C-2 meisjes t/m 14 jaar
D-1 jeugd t/m 12 jaar D-2 meisjes t/m 12 jaar
E-1 jeugd t/m 10 jaar E-2 meisjes t/m 10 jaar
F-1 jeugd t/m 9 jaar F-2 meisjes t/m 9 jaar
G-1 jeugd t/m 8 jaar G-2 meisjes t/m 8 jaar
H-1 jeugd t/m 7 jaar H-2 meisjes t/m 7 jaar
Daarnaast kan er gespeeld worden in de toegevoegde leeftijdsgroepen:
A*-1 jeugd t/m 19 jaar A*-2 meisjes t/m 19 jaar
A**-1 jeugd t/m 18 jaar A**-2 meisjes t/m 18 jaar
A***-1 jeugd t/m 17 jaar A***-2 meisjes t/m 17 jaar
B*-1 jeugd t/m 15 jaar B*-2 meisjes t/m 15 jaar
C*-1 jeugd t/m 13 jaar C*-2 meisjes t/m 13 jaar
D*-1 jeugd t/m 11 jaar D*-2 meisjes t/m 11 jaar
b. Er wordt binnen een leeftijdsgroep gemengd (jeugd en meisjes) gespeeld. De organisatie kan besluiten bepaalde categorieën bij geringe inschrijving samen te voegen tot één categorie.

Artikel 2: Organisatie
Telkenmale stelt het bestuur van de KNSB vast:
a. de plaats waar en data waarop gespeeld zal worden.
b. het organisatiecomité
c. de hoofdscheidsrechter

Artikel 3: Speelronden en lidmaatschap
Het aantal ronden voor alle categorieën is 7.
Deelnemers kunnen alleen meespelen als ze in het bezit zijn van een actief KNSB-lidmaatschap of lidmaatschap bij een buitenlandse schaakbond.

Artikel 4: FIDE-regels
De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), met de volgende bepalingen:
a) Aanhangsel A Regels voor Rapidschaak. Artikel A5 is van kracht. Voor categorieën D t/m H geldt dat er geen verlies van de partij geldt bij een tweede onreglementaire zet. De partij wordt vervolgd vanaf de laatste reglementaire zet.
b) De verzuimtijd is 10 minuten.
c) Ten aanzien van artikel 11 van de FIDE-Regels geldt het volgende: geconstateerd wordt mobiele telefoons en horloges mogen niet op het lichaam gedragen worden. Toegestaan is het opbergen in een gesloten tas of met het beeldscherm naar beneden naast het speelbord mits de apparatuur uit staat. Als een dergelijk apparaat, zonder toestemming van de arbiter, aan staat of enig geluid maakt, dan verliest die speler de partij, tenzij de arbiter anders beslist.

Artikel 5: Indeling
De indeling vindt plaats volgens een tevoren vastgestelde versie van het Zwitsers systeem op rating. Dit is de nieuwste versie van “Swiss Manager”.

Artikel 6: Speeltempo
Het speeltempo in alle categorieën is 15 minuten per speler per partij met vanaf de eerste zet een bijtelling van 5 seconden per zet.

Artikel 7: Bepaling stand
Als twee of meer spelers in een van de categorieën met een gelijk aantal punten eindigen, wordt de volgorde bepaald door achtereenvolgens:
– aantal behaalde punten
– onderling resultaat (alleen als allen zelfde puntengroep tegen elkaar gespeeld hebben)
– weerstandspunten
– de SB punten
Indien hierdoor geen beslissing wordt verkregen, worden de gelijk geëindigden ex aequo alfabetisch in de eindstand vermeld. Indien er in dit laatste geval een trofee in het geding is, dan wordt er geloot.

Artikel 8: Kampioenen
De winnaars en winnaressen in elke categorie krijgt resp. de titel “Open Rapid Jeugdkampioen van Nederland”, “Open Rapid Meisjeskampioene van Nederland”
Aan de titel wordt het jaar waarin deze wordt behaald toegevoegd alsmede de leeftijdscategorie.

Artikel 9: Wedstrijdleider
De wedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter plaatse mochten voordoen.

Artikel 10: Protest en beroep
Tegen elke beslissing van de wedstrijdleider kan een speler, mits direct na het bekend worden van die beslissing, protest aantekenen. Een dergelijk protest dient schriftelijk te worden ingediend bij de wedstrijdleider, die voor onverwijlde behandeling door de hoofdscheidsrechter zorg draagt. De hoofdscheidsrechter doet bindend uitspraak.
Aldus vastgesteld door de KNSB op 12 juni 2024

https://schaakbond.nl/wp-content/uploads/2023/03/Reglement-Open-NK-Rapid-voor-de-Jeugd-1.pdf