Toernooi reglement Open NK Rapid

Reglement Open NK Rapid

Artikel 1: Categorieën

a. Dit reglement geldt voor de jaarlijks te houden Open Nederlands Kampioenschap Rapid en het Open Dames Nederlands Kampioenschap Rapid.
b. Er wordt in één gezamenlijke groep gespeeld.
c. Dames spelen mee in beide categorieën.

Artikel 2: FIDE-regels

De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), met de volgende bepalingen: a) Aanhangsel A Regels voor Rapidschaak. Artikel A5 is van kracht. b) De verzuimtijd is 10 minuten. c) Ten aanzien van artikel 11 van de FIDE-Regels geldt het volgende: mobiele telefoons en horloges mogen niet op het lichaam gedragen worden. Toegestaan is het opbergen in een gesloten tas of met het beeldscherm naar beneden naast het speelbord mits de apparatuur uit staat. Als een dergelijk apparaat, zonder toestemming van de arbiter, aan staat of enig geluid maakt, dan verliest die speler de partij, tenzij de arbiter anders beslist.

Artikel 2:Indeling

De indeling vindt plaats volgens een tevoren vastgestelde versie van het Zwitsers systeem op rating. Dit is de nieuwste versie van “Swiss Manager”.

Artikel 3: Speeltempo

Het speeltempo in alle categorieën is 15 minuten per speler per partij met vanaf de eerste zet een bijtelling van 5 seconden per zet.

Artikel 4:speelronden

Het aantal ronden is 9.

Artikel 5: Bepaling stand

Als twee of meer spelers in een van de categorieën met een gelijk aantal punten eindigen, wordt de volgorde bepaald door achtereenvolgens:

  • aantal behaalde punten
  • onderling resultaat (alleen als allen in zelfde puntengroep tegen elkaar gespeeld hebben)
  • weerstandspunten
  • de SB punten Indien hierdoor geen beslissing wordt verkregen, worden de gelijk geëindigden ex aequo alfabetisch in de eindstand vermeld. Indien er in dit laatste geval een trofee in het geding is, dan wordt er geloot.

Geldprijzen worden gedeeld.

Artikel 8: Kampioenen

De winnaar en winnares krijgt resp. de titel “Open Nederlands Kampioen Rapid”, “Open Nederlands Dameskampioene Rapid” aangevuld met het betreffende jaartal.

Artikel 9: Wedstrijdleider

De wedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter plaatse mochten voordoen.

Artikel 10: Protest en beroep

Tegen elke beslissing van de wedstrijdleider kan een speler, mits direct na het bekend worden van die beslissing, protest aantekenen. Een dergelijk protest dient schriftelijk te worden ingediend bij de wedstrijdleider, die voor onverwijlde behandeling door de hoofdscheidsrechter zorg draagt. De hoofdscheidsrechter doet bindend uitspraak.

Vastgesteld door de KNSB 12 april 2024

https://schaakbond.nl/wp-content/uploads/2024/06/Reglement-Open-NK-Rapid.pdf